Contact

Section for Sign Linguistics
[Pracownia Lingwistyki Migowej]
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7 lok. 41
00-332 Warszawa
Poland

Email: plm@uw.edu.pl

PJM signers are welcome to send their messages as video files.


PLM na większej mapie