Article "Językoznawcy opracują pierwszy korpus Polskiego Języka Migowego" [Linguists will compile the first corpus of Polish Sign Language]

Service "Science and scholarship in Poland" of the Polish Press Agency (July 13, 2010) [in Polish]

Keywords: