Article "Przychodzi Głuchy do lekarza" [A Deaf person goes to the doctor]

Journal "Uniwersytet Warszawski" (number 3, July/August 2012) [in Polish]

Keywords: