Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 680 of /mnt/webhosting/sites/plm/produkcja/includes/bootstrap.inc).

Articles

Selected papers available for download (in PDF format). Note, however, that some of them are preprints and may differ slightly from the published versions.

 • 2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, in: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, ed. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138. Download as PDF
 • 2018: Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Trevor Johnston, What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora, in: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, ed. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 101-106. Download as PDF
 • 2017: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu [Polish Sign Language as a tool for counteracting exclusion], Trendy 1 (2017), 18-22. Download as PDF
 • 2017: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych, [Sign language as a source of the social memory of the Deaf], Horyzonty Wychowania / Horizons of Education 16 (38), DOI: 10.17399/HW.2017.163806. Download as PDF
 • 2017: Paweł Rutkowski, The Corpus of Polish Sign Language and the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, Kernerman Dictionary News 25, 32. Download as PDF
 • 2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(4), E600-E609, DOI: 10.1073/pnas.1609000114.
 • 2017: Paweł Rutkowski, Prawo do języka. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim [The right to language. Inaugural lecture delivered at the University of Warsaw], in: Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji / Revues of the Institute of Contemporary Civilization Problems, vol. 66: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017 / Inaugural lectures of the academic year 2016/2017, ed. Tomasz Borecki, Warsaw: Institute of Contemporary Civilization Problems, 17-25. Download as PDF
 • 2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna [Sign language communication of the Deaf in the Baltic states: A linguistic perspective], in: Prace Bałtystyczne 6. Język, literatura, kultura, ed. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 27-45. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych [To describe the language of the Deaf], Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sign language, in: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, ed. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, New York: Springer International Publishing (online publication: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, in: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, ed. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388. Download as PDF
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM) [Between monolingual and bilingual lexicography: the dictionary of Polish Sign Language (PJM)], Prace Filologiczne 68, 225-244. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, in: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, eds. Genie Gertz, Patrick Boudreault, v. 3, Thousand Oaks, Kalifornia: SAGE Publications, 796-798.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną [An analysis of suprasegmental markers of negation in Polish Sign Language (PJM) as an example of using corpus methods in research on visual-spatial communication], in: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), ed. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Introduction, in: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), ed. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.
 • 2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych [Academic education of the deaf], in: Edukacja głuchych, ed. Mariusz Sak, Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Download as PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), in: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, eds. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia [The Polish Sign Language (PJM) corpus: Assumptions – procedures – methodology], in: Deaf Studies w Polsce, v. 1, ed. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW [The aims and research scope of the Section for Sign Linguistics, University of Warsaw], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Download as PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Głusi, ich język i kultura, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 17-35. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Języki migowe jako przedmiot badań, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 37-46. Download as PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Badania korpusowe a lingwistyka migowa, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 49-76. Download as PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego — zarys projektu, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 77-89. Download as PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Anotacja korpusu PJM, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 91-105. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM [An analysis of the word order of adjectives as an example of the use of corpus data in research on PJM grammar], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Download as PDF
 • 2014: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Rola materiałów korpusowych w dydaktyce
  przekładu języka migowego, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 117-127. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym [Iconicity in Polish Sign Language], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Download as PDF
 • 2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych [Non-lexical iconicity: referential representation as a text constituent in visual-spatial languages], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Download as PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Czasownik i przestrzeń, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 155-168. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe [Space and time: the time line in sign language communication], eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Download as PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM), in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 179-201. Download as PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Linearność i nielinearność w językach naturalnych, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 203-220. Download as PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)? [The making of Polish Sign Language (PJM) Corpus], Polonica 33, 297-308. Download as PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.
 • 2012: Sylwia Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM) [Grammatical functions of movement in Polish Sign Language (PJM)],, in: Ruch w języku - język w ruchu, eds. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 89-97. Download as PDF
 • 2012: Piotr Mostowski, Jak zapisać ruch w języku, język w ruchu – korpusy języków fonicznych i migowych, in: Ruch w języku - język w ruchu, eds. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 98-106. Download as PDF
 • 2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych [On the semantic underspecification of sign language classifier predicates], in: Różne formy, różne treści, eds. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Download as PDF
 • 2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, in: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, eds. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Download as PDF
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Imitacyjność w polskim języku migowym [Imitativeness in Polish Sign Language], Poradnik Językowy 6, 62-79.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Języki migowe a lingwistyka korpusowa [Sign languages and corpus-based linguistics], Język Polski XC 4-5, 338-345.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego [Manifestations of imitativeness in the grammatical system of Polish Sign Language], LingVaria, 1(9), 183-192. Download as PDF
 • 2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM) [On the category of personal pronoun in Polish Sign Language], LingVaria 1(9), 65-77. Download as PDF
 • 2010: Marek Świdziński, Sylwia Fabisiak, Dwujęzyczność — zagrożenie, wyzwanie, jedyna szansa [Bilingualism — the danger, the challenge, and the only chance], in: Czterdzieści lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabo słyszących w Polsce, Warsaw: OSWG w Warszawie, 23-31.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, in: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Download as PDF