Article "Powstający korpus polskiego języka migowego już największy na świecie"

Service "Science and scholarship in Poland" of the Polish Press Agency (August 19, 2013) [in Polish].

Keywords: