Books

  • 2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (eds.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego [Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language], Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 2876 pages, ISBN: 978-83-64111-49-5 (online publication: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).
  • 2015: Paweł Rutkowski (ed.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, ISBN: 978-90-27242-59-4 (paper), 978-90-27268-49-5 (e-book).
  • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (eds.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe [Linguistics of space and movement. Sign language communication and corpus methods], Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN: 978-83-64111-12-9 (paper), 978-83-64111-85-3 (e-book). Download as PDF
  • 2013: Paweł Rutkowski (ed.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, ISSN: 1387-9316.