sylwia - blog

Periodyki

Sign Language Studies - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej

Sign Language & Linguistics - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej

Journal of Deaf Studies and Deaf Education - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej, kulturze i edukacji społeczności Głuchych

Materiały i bibliografia

Sign Language Resources - strona gromadząca informacje na temat badań prowadzonych nad różnymi językami migowymi

Sign Language Linguistics Society - spis prac magisterskich i doktorskich dotyczących różnych języków migowych opracowany przez Sign Language Linguistics Society

Biblioteca de Signos - bibliografia Hiszpańskiego Języka Migowego (LSE))

Korpusy języków migowych

British Sign Language Corpus Project - korpus brytyjskiego języka migowego (BSL)

Corpus NGT - korpus niderlandzkiego języka migowego (NGT)

DGS-Korpus - korpus niemieckiego języka migowego (DGS)

Słowniki języków migowych on-line

Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego (KSPJM) - słownik Polskiego Języka Migowego

HANDSPEAK - słownik Amerykańskiego Języka Migowego (ASL)

LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC) - słownik Katalońskiego Języka Migowego

DICTIONNAIRE VIDÉO DE LA LSF - słownik Francuskiego Języka Migowego

Narzędzia korpusowe (i nie tylko)

ELAN - program do transkrypcji nagrań migowych

SignStream - program do transkrypcji nagrań migowych

HamNoSys - program do fonetycznej transkrypcji znaków migowych

5 sierpnia 2012 r. - badania nad dwujęzycznością CODA: poszukujemy chętnych!

Pracownia Lingwistyki Migowej rozpoczęła współpracę z Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (LangUsta) w ramach projektu naukowego dotyczącego słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA - ang. Children of Deaf Adults).

Słowa kluczowe: 
dr Małgorzata Czajkowska-Kisil

CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Na Wydziale Polonistyki UW obroniła pracę doktorską na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego.

Marcin Daszkiewicz

Głuchy od urodzenia, lektor PJM na Uniwersytecie Warszawskim oraz wykładowca bloku tematycznego „Kultura Głuchych” na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" na Wydziale Polonistyki UW.

Joanna Filipczak

Doktorantka Katedry Lingwistyki Formalnej Wydziału Neofilologii UW. Słysząca. Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć wykładników struktury informacyjnej zdania w PJM.

Strony

Subscribe to RSS - sylwia - blog