sylwia - blog

Michał Grojs

Głuchy od urodzenia, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

Monika Grojs

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" przy Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz języka angielskiego.

Bernard Kinow

Student Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. CODA. Zainteresowania badawcze: gramatyka PJM, translatoryka migowa.

Dorota Lewandowska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

korpus PJM

Pracownia Lingwistyki Migowej UW rozpoczęła badania korpusowe nad PJM. W tworzonym obecnie korpusie znajdą się nagrania Głuchych z całego kraju.

Słowa kluczowe: 
Przestrzeń i ruch w PJM

"Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w Polskim Języku Migowym" - grant Focus przyznany dr. Pawłowi Rutkowskiemu przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (numer grantu: 1/2009).

Słowa kluczowe: 
Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM

"Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM" - trzyletni (2012-2014) grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2011/01/M/H52/03661).

Słowa kluczowe: 
EuroSign Interpreter

Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej przystąpił do międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter Project kierowanego przez Uniwersytet Sussex, Centre for Community Engagement i realizowanego w ramach unijnego programu Lifelong Learning Programme.

Słowa kluczowe: 

Strony

Subscribe to RSS - sylwia - blog