sylwia - blog

Joanna Łacheta

Głucha od urodzenia, od 13 lat pracownik Instytutu Głuchoniemych (szkoły podstawowej i gimnazjum). Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW.

Joanna Łagodzińska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

dr Sylwia Łozińska (Fabisiak)

Słysząca. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej czasowników PJM. Zainteresowania badawcze: morfologia i semantyka języków migowych, badania diachroniczne i porównawcze w zakresie komunikacji wizualno-przestrzennej, poezja migowa.

Bartosz Marganiec

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych, organizator festiwali i konferencji związanych ze środowiskiem Głuchych.

Piotr Mostowski

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, lektor języka polskiego (ukończona specjalizacja glottodydaktyka polonistyczna). Słyszący, Polskiego Języka Migowego uczy się od 4 lat.

9 czerwca 2012 r. - po konferencji FEAST

1 i 2 czerwca 2012 r. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się zorganizowana przez PLM konferencja Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory (FEAST 2012).

Słowa kluczowe: 
14 maja 2012 r. - honorowy patronat nad FEAST

Z satysfakcją informujemy, że honorowy patronat nad konferencją Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory 2012 objęła Jej Magnificencja Rektor UW prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Słowa kluczowe: 
pomoc dla Magdy Sipowicz

3.03.2012 r. Magdalena Sipowicz - nasza koleżanka, dyplomowana tłumaczka PJM współpracująca z nami podczas organizacji wielu konferencji i seminariów - została ciężko ranna w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami.

12 marca 2012 r. - program konferencji FEAST

Z przyjemnością informujemy, że jest już znany program organizowanej przez nas konferencji Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory (FEAST 2012).

Słowa kluczowe: 
luty 2012 r. - trwają prace nad korpusem PJM

Obecnie, po opracowaniu procedury doboru informatorów, elicytacji i anotacji tekstów oraz wyposażeniu studia, prowadzone są nagrania z udziałem głuchych informatorów.

Słowa kluczowe: 

Strony

Subscribe to RSS - sylwia - blog