9 czerwca 2012 r. - po konferencji FEAST

1 i 2 czerwca 2012 r. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się zorganizowana przez PLM konferencja Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory (FEAST 2012).

Uczestniczyło w niej ponad 250 gości z 25 krajów Europy i Ameryki, w tym wielu Głuchych. Dzięki zespołowi tłumaczy wystąpienia konferencyjne były symultanicznie przekładane z języka angielskiego i amerykańskiego języka migowego na polski oraz polski język migowy.

Słowa kluczowe: