Linki

Organizacje współpracujące z PLM

Instytut Polskiego Języka Migowego - stowarzyszenie zajmujące się promocją i badaniem języka migowego polskiej społeczności Głuchych

Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON - organizacja wspierająca rozwój języka migowego oraz kultury Głuchych

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego - pierwsza organizacja tłumaczy języka migowego w Polsce

Instytut Spraw Głuchych - organizacja wpierająca Głuchych na różnych polach działania

Periodyki

Sign Language Studies - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej

Sign Language & Linguistics - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej

Journal of Deaf Studies and Deaf Education - międzynarodowe pismo poświęcone lingwistyce migowej, kulturze i edukacji społeczności Głuchych

Materiały i bibliografia

Sign Language Resources - strona gromadząca informacje na temat badań prowadzonych nad różnymi językami migowymi

Sign Language Linguistics Society - spis prac magisterskich i doktorskich dotyczących różnych języków migowych opracowany przez Sign Language Linguistics Society

Biblioteca de Signos - bibliografia Hiszpańskiego Języka Migowego (LSE))

Korpusy języków migowych

British Sign Language Corpus Project - korpus brytyjskiego języka migowego (BSL)

Corpus NGT - korpus niderlandzkiego języka migowego (NGT)

DGS-Korpus - korpus niemieckiego języka migowego (DGS)

Słowniki języków migowych on-line

Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego (KSPJM) - słownik Polskiego Języka Migowego

HANDSPEAK - słownik Amerykańskiego Języka Migowego (ASL)

LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC) - słownik Katalońskiego Języka Migowego

DICTIONNAIRE VIDÉO DE LA LSF - słownik Francuskiego Języka Migowego

Narzędzia korpusowe (i nie tylko)

ELAN - program do transkrypcji nagrań migowych

SignStream - program do transkrypcji nagrań migowych

HamNoSys - program do fonetycznej transkrypcji znaków migowych

Naukowe

Gallaudet University - pierwsza uczelnia na świecie, w której wykłady prowadzone są w języku migowym

Internetowa mapa zespołów badających języki migowe świata

Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser - jednostka zajmująca się lingwistyką migową w Hamburgu (Niemcy)

Kultura Głuchych

Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego - najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

ONSI - telewizja internetowa dla Głuchych

Instytut Historii Głuchych - fundacja zajmująca się historią Głuchych

Subscribe to Linki