5 maja 2016 r. – konferencja CLOW2

5 maja Paweł Rutkowski przedstawił sytuację socjolingwistyczną PJM w ramach konferencji "Contested Languages in the Old World (CLOW2)" w Turynie. Konferencja ta stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla lingwistów, politologów, pisarzy, działaczy i innych ekspertów zajmujących się aktualnym stanem i perspektywami rozwoju języków mniejszościowych, które nie są w pełni uznane przez systemy prawne państw, w których są używane. Wygłoszone referaty dotyczyły np. języka baskijskiego, piemonckiego, liwskiego, kaszubskiego, sardyńskiego czy llanito. Jednym z tematów konferencji było tworzenie korpusów języków mniejszościowych.

Słowa kluczowe: