4 czerwca 2016 r. – konferencja "Breaking the silence"

4 czerwca Paweł Rutkowski był gościem konferencji "Breaking the silence” zorganizowanej w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya w Warszawie w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa. Wygłosił w jej trakcie wykład zatytułowany "Polski język migowy (PJM) jako język naturalny". Bardzo cieszymy się z zainteresowania problematyką PJM wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i innych polskich uczelni medycznych.

Słowa kluczowe: