6 czerwca 2016 r. – podręczniki szkolne tłumaczone na PJM

Pracowaliśmy nad nimi w pocie czoła przez kilka miesięcy i wreszcie możemy się nimi pochwalić!

6 czerwca Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zorganizował w Krakowie Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: "Kim jest? Kim ma być surdopedagog?". Paweł Rutkowski zaprezentował w trakcie tej konferencji zrealizowany przez PLM w 2015 r. na zlecenie MEN projekt tłumaczenia na PJM podręczników szkolnych do IV klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. Załączamy krótką prezentację pt. "Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga", w której przedstawione zostały najważniejsze fakty dotyczące tego projektu, oraz film pokazujący, jak wyglądają multimedialne podręczniki w PJM. Podręczniki są do pobrania ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji (po zarejestrowaniu się).

Słowa kluczowe: