Kultura Głuchych

Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego - najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

ONSI - telewizja internetowa dla Głuchych

Instytut Historii Głuchych - fundacja zajmująca się historią Głuchych

World Association of Sign Language Interpreters - Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego

European Forum of Sign Language Interpreters - Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego

World Federation of the Deaf - Światowa Federacja Głuchych

Deaf People - strona poświęcona znanym Głuchym

Deaf Life - magazyn o życiu Głuchych

deaf.pl - forum dyskusyjne o sprawach Głuchych

Dwie Dłonie - pierwszy w Polsce pub integracyjny prowadzony przez Głuchych

Klub KOKO - strona poświęcona metodzie Bobomigi, czyli polskiej wersji programu Sign2Baby