Bartosz Marganiec

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych, organizator festiwali i konferencji związanych ze środowiskiem Głuchych. Informatyk zajmujący się stroną internetową Pracowni Lingwistyki Migowej oraz komputerowym przetwarzaniem tekstów migowych. Głuchy, obecnie uczący się intensywnie PJM i przygotowujący się do pracy w zawodzie lektora. Zainteresowania naukowe: kultura Głuchych, diachroniczne aspekty badań nad komunikacją wizualno-przestrzenną "stary" język migowy.