dr Sylwia Łozińska (Fabisiak)

Słysząca. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej czasowników PJM. Zainteresowania badawcze: morfologia i semantyka języków migowych, badania diachroniczne i porównawcze w zakresie komunikacji wizualno-przestrzennej, poezja migowa.

Adres email: s.lozinska@uw.edu.pl