Joanna Łacheta

Głucha od urodzenia, od 13 lat pracownik Instytutu Głuchoniemych (szkoły podstawowej i gimnazjum). Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW. Wiceprezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych, lektor PJM i trener lektorów PJM, wykładowca na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" na Wydziale Polonistyki UW. Organizatorka wielu konferencji i imprez kulturalno-artystycznych. Zainteresowania badawcze:regionalizmy i warianty w PJM, kultura Głuchych, poezja migowa, język migowy w sztuce.

Adres e-mail: j.lacheta@uw.edu.pl