29 listopada 2016 r. – Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science

Informujemy, że bardzo prestiżowej publikacji Springera ukazał się właśnie nowy artykuł dr. Pawła Rutkowskiego na temat języków migowych.
Paweł Rutkowski (2016), Sign language, w: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, red. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, New York: Springer International Publishing (publikacja online: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).

Słowa kluczowe: