Bernard Kinow

Student Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. CODA. Zainteresowania badawcze: gramatyka PJM, translatoryka migowa.