Joanna Filipczak

Doktorantka Katedry Lingwistyki Formalnej Wydziału Neofilologii UW. Słysząca. Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć wykładników struktury informacyjnej zdania w PJM. Zainteresowania badawcze: transkrypcja języków migowych, fonologia, struktura tematyczno-rematyczna języków wizualno-przestrzennych, lingwistyka matematyczna oraz historia pisma.