dr Małgorzata Czajkowska-Kisil

CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Na Wydziale Polonistyki UW obroniła pracę doktorską na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Surdopedagogicznego. Prezes zarządu Instytutu Polskiego Języka Migowego. Za­in­te­re­so­wa­nia badawcze: glottodydaktyka, nauczanie PJM jako języka pierwszego i obcego, dwujęzyczne nauczanie Głuchych.