Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 680 of /mnt/webhosting/sites/plm/produkcja/includes/bootstrap.inc).

EuroSign Interpreter

Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej przystąpił do międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter Project kierowanego przez Uniwersytet Sussex, Centre for Community Engagement i realizowanego w ramach unijnego programu Lifelong Learning Programme. Zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dołączył do grupy badaczy z Uniwersytetu Sussex w Brighton, Instytutu Niemieckiego Języka Migowego w Hamburgu oraz Czeskiej Izby Tłumaczy Języka Migowego w Pradze. Celem dwuletniego projektu jest opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby szkolenia osób znających dwa języki migowe do pracy w charakterze tłumaczy.

W chwili obecnej, uczestnictwo osób Głuchych w wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym, takich jak konferencje, spotkania biznesowe, wykłady akademickie jest możliwe dzięki tłumaczeniu pomiędzy co najmniej trzema językami (z jednego języka migowego na popularny język foniczny, np. angielski, i z angielskiego na drugi język migowy). Taki sposób tłumaczenia odbija się negatywnie na jakości przekładu, z którego zmuszone są korzystać osoby Głuche. Bezpośrednie tłumaczenie pomiędzy dwoma narodowymi językami migowymi znacznie zwiększyłoby efektywność tłumaczonej komunikacji. Kształcenie tłumaczy pracujących między dwoma językami migowymi stanowi właśnie cel projektu EuroSign.

W ramach projektu EuroSign zostanie utworzony serwis internetowy oferujący naukę w systemie e-learningowym, opracowane zostaną materiały dydaktyczne w postaci publikacji książkowej, jak również nagrań video. Przeprowadzone zostaną wywiady z tłumaczami języków migowych oraz osób korzystających z usług tłumaczenia. Specjalne komisje eksperckie powołane na potrzeby projektu pomogą wskazać kierunki i możliwości rozwoju kwalifikacji tłumaczy pracujących pomiędzy dwoma narodowymi językami migowymi.

Projekt EuroSign wpisuje się paneuropejski proces uznawania narodowych języków migowych za języki mniejszości, jakie w słyszących społeczeństwach stanowią Głusi obywatele, będący następstwem rozporządzeń Rady Europy o prawnym uznaniu języków migowych w Europie z lat 1988 i 1998. Realizacja projektu umożliwi Głuchym obywatelom swobodne podróżowanie, naukę i pracę ponad granicami państw. Tym samym, przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa Głuchych obywateli w życiu Europy.

Słowa kluczowe: