11 października 2017 r. – "Multi-layered linguistic annotation of the corpus of Polish Sign Language (PJM)"

Wystąpienie "Multi-layered linguistic annotation of the corpus of Polish Sign Language (PJM)" spotkało się z ciepłym przyjęciem uczestników konferencji SIGN8.
Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w tym ważnym dla światowej społeczności Głuchych wydarzeniu.

Słowa kluczowe: