3 marca 2018 r. – artykuł "Głusi na uczelniach wyższych w Polsce"

W książce "Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro" opublikowanej przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ukazał się artykuł "Głusi na uczelniach wyższych w Polsce" autorstwa Pawła Rutkowskiego i Małgorzaty Talipskiej z PLM. Oto jego streszczenie:
Niniejszy artykuł omawia najważniejsze zagadnienia związane z kształceniem akademickim polskich Głuchych, czyli członków mniejszości językowej osób migających. Kwestie poruszone w tym tekście to m.in. problem relatywnie niskiej liczby głuchych studentów na polskich uczelniach, stan prawny dotyczący odbywania studiów przez osoby niepełnosprawne (w tym migające), rola PJM jako medium komunikacji na poziomie akademickim, a także potrzeba zapewnienia Głuchym dodatkowego wsparcia w studiowaniu (np. poprzez zatrudnienie asystentów sporządzających notatki). Ważnym tematem niniejszego tekstu jest wreszcie konieczność umożliwienia głuchym studentom stałego rozwijania kompetencji komunikacyjnych w zakresie polszczyzny jako języka nierodzimego.

Słowa kluczowe: