Artykuł "Matematyka po chińsku, czyli jak wygląda sytuacja Głuchych w Polsce"

Pismo "Uniwersytet Warszawski" (nr 4, lipiec/sierpień 2010 r.). Artykuł autorstwa Katarzyny Łukaszewskiej.

Słowa kluczowe: