Wywiad w Niezależnym Miesięczniku Studentów „Magiel"