8 czerwca 2018 r. – wydawnictwo pokonferencyjne LREC 2018

Dostępne są już materiały podsumowujące konferencję LREC 2018, a wśród nich dwa artykuły naszego autorstwa:

2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138.

2018: Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Trevor Johnston, What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 101-106.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania!

Słowa kluczowe: