Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 680 of /mnt/webhosting/sites/plm/produkcja/includes/bootstrap.inc).

Referaty w Polsce

 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Piotr Mostowski, "Data acquisition, annotation and analysis in the corpus of Polish Sign Language (PJM)", 46th Poznań Linguistic Meeting – PLM 2016, sesja: The three A’s: data acquisition, annotation and analysis in multimodal communication studies, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 17 września 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Głusi w Pracowni Lingwistyki Migowej", Konferencja Głusi Mają Głos 5 „Od korzeni do pędów”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 3 września 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga", Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: „Kim jest? Kim ma być surdopedagog?”, Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 6 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "O interdyscyplinarności badań nad komunikacją migową", Interdyscyplinarna Konferencja Badań nad Językiem, Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem przy Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM) jako język naturalny", Konferencja Breaking the silence organizowana w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME – Standing Committee on Medical Education) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland (International Federation of Medical Students' Associations – Poland) Oddział Warszawa, Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawa, 4 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Zaczęli rozmawiać 199 lat temu", Światowy Zjazd Absolwentów UW: Konferencja „Jestem z UW” w formacie TED Talks, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 13 maja 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM)", Obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock, 30 kwietnia 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "IS1006: SignGram: An action devoted to the sign languages of Europe", European Cooperation in Science and Technology (COST) Information Session in Warsaw, Poland, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 17 lutego 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Akwizycja języka migowego z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa teoretycznego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Wrocław, 24 października 2015 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Nauczanie polskiego języka migowego jako pierwszego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Małgorzata Talipska, "Perspektywa interkulturowa w badaniach użytkowników polskiego języka migowego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Joanna Łacheta i Marcin Daszkiewicz, "Interkulturowość a nauczanie PJM jako obcego języka", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Lingwistyczne aspekty adaptacji „Naszego elementarza” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Granice interpretacji lingwistycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 28-29 września 2015 r.
 • Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Anna Kuder, Paweł Rutkowski, "Ikoniczność leksyki polskiego języka migowego (PJM): badania eksperymentalne", LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Granice interpretacji lingwistycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 28-29 września 2015 r.
 • Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, "Predykaty klasyfikatorowe polskiego języka migowego (PJM) z perspektywy gramatycznej i neurolingwistycznej", LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23 września 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, "Status elementów niemanualnych towarzyszących negacji w polskim języku migowym (PJM) – badanie korpusowe", LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22 września 2014 r.
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego", V Glosa do leksykografii polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 18 września 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski," The corpus of Polish Sign Language (PJM): How to collect, annotate and analyze three-dimensional linguistic data", Gramatyka i korpus – Grammar and Corpora, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 czerwca 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Anna Kuder, "Suprasegmentalne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)", Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 29 maja 2014 r.
 • Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, "Sign or signed? Neural basis of natural and artificial communication systems in the deaf", Neuronus 2014 – IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 kwietnia 2014 r.
 • Joanna Filipczak, Bernard Kinow, "Anotacja na wesoło", konferencja STPJM z okazji Dnia Tłumacza, Warszawa, 5 października 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta i Anna Kuder, "Nominal Expressions in Polish Sign Language (PJM)", 44. Poznań Linguistic Meeting 2013, Poznań, 29 sierpnia 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, "Jak powstaje korpus PJM", konferencja jubileuszowa IJP PAN, Kraków, 11-12 czerwca 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, "The category of tense in three dimensions: The case of Polish Sign Language", konferencja "How categorical are categories?", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7-9 stycznia 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Korpus jako źródło wiedzy o języku migowym, warsztaty, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13 grudnia 2012 r.
 • Paweł Rutkowski, Czy Głusi są Polakami? O językowo-kulturowym wymiarze głuchoty, wykład gościnny Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13 grudnia 2012 r.
 • Joanna Filipczak, "WTOREK WOLNY IX1 WTOREK. Konstrukcje z powtórzeniem i ich rola w strukturze informacyjnej w Polskim Języku Migowym", IV Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 30 listopada 2012 r.
 • Paweł Rutkowski i Joanna Łacheta, "Badania nad PJM w Pracowni Lingwistyki Migowej UW na tle najnowszych trendów w międzynarodowych badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną", konferencja "Stan badań nad Głuchotą w Polsce", Łódź, 13 października 2012 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Edukacja dwujęzyczna czeka na zielone światło", konferencja "Stan badań nad Głuchotą w Polsce", Łódź, 13 października 2012 r.
 • Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski i Joanna Filipczak , plakat "Korpus polskiego języka migowego", LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24-25 września 2012 r.
 • Sylwia Łozińska, "Gramatyczne funkcje ruchu w PJM", konferencja "Ruch w języku, język w ruchu", Uniwersytet Śląski, Katowice, 28 listopada 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, "Korpus PJM", wykład gościnny, Konferencja Głusi Mają Głos 3: Ja – my – oni. Jak poczuć siłę we wspólnym działaniu?, Warszawa, 27 sierpnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, "Section for Sign Linguistics – activities and plans", konferencja Sign Linguistics in Poland, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15 maja 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, Języki migowe a języki foniczne - podobieństwa i różnice, wykład gościnny, Obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock, 29 kwietnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa jako przedmiot badań lingwistycznych, wykład gościnny, IV Studenckie Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2 kwietnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Fabisiak, Korpus polskiego języka migowego (PJM), referat, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 24 marca 2011 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Iconicity in Polish Sign Language", konferencja "Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice", Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 16-18 września 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Migiem do mnie mów - wprowadzenie do języka migowego", obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Świder, 4 czerwca 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Zapisać język bez pisma, czyli o korpusach języków migowych", Konferencja studencko-doktorancka Koła Socjolingwistów ILS "Quo vadis Lingua?", Uniwersytet Warszawski, 29 maja 2010 r.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka i Joanna Łacheta, "Profesjonalny tłumacz języka migowego - a kto to taki?", Konferencja IMAGO MUNDI "Tłumacz - sługa, pośrednik, twórca?", Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 29 maja 2010 r.
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Fabisiak, "Badania nad językami migowymi na przykładzie problemu ikoniczności", Zebranie Pracowni Poetyki Teoretycznej, Instytut Badań Literackich PAN, 18 maja 2010 r.
 • Joanna Łacheta, "Wprowadzenie do Polskiego Języka Migowego", Dni Polskiego Języka Migowego, Wydział Polonistyki UW, 14 maja 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Jak migają na Madagaskarze, czyli o językach migowych na świecie", Dni Polskiego Języka Migowego, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 13 maja 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Imitacyjność w PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Paweł Rutkowski, "Kategoria zaimka osobowego w PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka i Joanna Łacheta, "Rola tłumacza PJM w rozwoju społeczności Głuchych", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Wielokulturowość a PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.