Narzędzia korpusowe (i nie tylko)

ELAN - program do transkrypcji nagrań migowych

SignStream - program do transkrypcji nagrań migowych

HamNoSys - program do fonetycznej transkrypcji znaków migowych

SignWriting Site - strona poświęcona pismu migowemu SignWriting

SignBank Site - strona poświęcona pismu migowemu SignWriting