Słowniki języków migowych on-line

Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego (KSPJM) - słownik Polskiego Języka Migowego

HANDSPEAK - słownik Amerykańskiego Języka Migowego (ASL)

LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC) - słownik Katalońskiego Języka Migowego

DICTIONNAIRE VIDÉO DE LA LSF - słownik Francuskiego Języka Migowego

HALLATLAN - słownik Węgierskiego Języka Migowego

Latviesu Zîmju Valodos (LZV) - słownik Łotewskiego Języka Migowego

LEGNUA DE SEÑAS COLOMBIA (LSC) - słownik Kolumbijskiego Języka Migowego

VLAAMSE GEBARENTAAL - słownik Flamandzkiego Języka Migowego

BAHASA ISYARAT - JAPEM Hak Cipta Terpelihara, Brunei - słownik Malezyjskiego Języka Migowego

SIGN LANGUAGE MARTINDALE’S DICTIONARY LIST - zestawienie różnych słowników języków migowych