Korpusy języków migowych

British Sign Language Corpus Project - korpus brytyjskiego języka migowego (BSL)

Corpus NGT - korpus niderlandzkiego języka migowego (NGT)

DGS-Korpus - korpus niemieckiego języka migowego (DGS)

Flemish Sign Language Corpus - korpus flamandzkiego języka migowego

Auslan Corpus - korpus australijskiego języka migowego

Svenska Teckenspråket (SSL) - korpus szwedzkiego języka migowego

Corpus Project in Colloquial Japanese Sign Language - korpus japońskiego języka migowego

Sign Language Corpora Survey - zestawienie tworzonych korpusów migowych na świecie