Materiały i bibliografia

Sign Language Resources - strona gromadząca informacje na temat badań prowadzonych nad różnymi językami migowymi

International Bibliography of Sign Language - międzynarodowa bibliografia języków migowych

Sign Language Linguistics Society - spis prac magisterskich i doktorskich dotyczących różnych języków migowych opracowany przez Sign Language Linguistics Society

Biblioteca de Signos - bibliografia Hiszpańskiego Języka Migowego (LSE)

Deaf Resource Library - kolekcja materiałów dotyczących Głuchych w USA i Japonii

ASL Linguistic Research Project (ASLLRP) - zbiór materiałów dotyczących badań nad Amerykańskim Językiem Migowym