Organizacje współpracujące z PLM

Instytut Polskiego Języka Migowego - stowarzyszenie zajmujące się promocją i badaniem języka migowego polskiej społeczności Głuchych

Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON - organizacja wspierająca rozwój języka migowego oraz kultury Głuchych

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego - pierwsza organizacja tłumaczy języka migowego w Polsce

Instytut Spraw Głuchych - organizacja wpierająca Głuchych na różnych polach działania