Anna Kuder

Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą kompleksowego opisu negacji w PJM. Słysząca. Od kilku lat uczy się polskiego języka migowego.