13 października 2012 r. - konferencja w Łodzi

Troje członków Pracowni Lingwistyki Migowej wzięło udział w zorganizowanej w Łodzi konferencji "Stan badań nad Głuchotą w Polsce". Joanna Łacheta i Paweł Rutkowski wygłosili referat zatytułowany "Badania nad PJM w Pracowni Lingwistyki Migowej UW na tle najnowszych trendów w międzynarodowych badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną", a Małgorzata Czajkowska-Kisil - referat pt. "Edukacja dwujęzyczna czeka na zielone światło". W konferencji wzięli udział badacze z różnych ośrodków w Polsce zajmujący się zarówno lingwistyką migową, jak i problematyką społeczną związaną z Głuchotą.