18 października 2012 r. - finał konkursu INTER

Kierownik PLM dr Paweł Rutkowski będzie uczestniczył w finale konkursu INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Nowa Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, 18 października 2012 r.). W krótkim wystąpieniu zaprezentuje interdyscyplinarny projekt badawczy dotyczący naurobiologicznych podstaw migowych predykatów klasyfikatorowych. Wystąpienie to będzie tłumaczone na PJM. Spośród naukowców, którzy zaprezentują swoje projekty, wyłonionych zostanie dziesięcioro zwycięzców, a każdy z nich otrzyma grant na realizację zaplanowanych badań. Wpływ na wybór zwycięzców ma nie tylko jury, ale również publiczność, dlatego wstęp na finał jest wolny. Do sali wystawowej będzie można wejść w każdym momencie trwania konkursu, czyli od godz. 16.00 do 20.00.

Więcej informacji na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Słowa kluczowe: