7-9 stycznia 2013 r. - konferencja we Wrocławiu

W dniach 7-9 stycznia na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja zatytułowana How categorical are categories? Został na niej zaprezentowany referat "The category of tense in three dimensions: The case of Polish Sign Language" autorstwa dra Pawła Rutkowskiego, Joanny Łachety, Sylwii Łozińskiej i Piotra Mostowskiego. Przedstawiał on aktualne badania na temat kategorii gramatycznej czasu w PJM realizowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej.

Słowa kluczowe: