Małgorzata Talipska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM. Studentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Kulturą Głuchych, tożsamością Głuchych (oraz głuchych), a także ich zabezpieczeniem społecznym i edukacją. Opowiada się za zwiększeniem roli aspektu kulturowego (KG) w polityce społecznej i edukacji. Doskonali swoją znajomość PJM i języka polskiego. Absolwentka OSWG w Warszawie przy ul. Łuckiej.