Michał Grojs

Głuchy od urodzenia, konsultant gramatyczny i anotator w PLM. Absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie i historii na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych PJM na UW. Zainteresowania: gramatyka PJM, historia i kultura Głuchych.