marzec 2013 r. - wizyta naukowa dr. Rutkowskiego w Australii

W drugiej połowie marca kierownik PLM dr Paweł Rutkowski odwiedzał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dwa uniwersytety australijskie: Macquarie University w Sydney i La Trobe University w Melbourne. Wizyta ta wiązała się z rozpoczęciem bliskiej współpracy między zespołem PLM a wybitnymi badaczami australijskiego języka migowego Trevorem Johnstonem i Adamem Schembrim. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń na temat tworzenia korpusów języków migowych. W czerwcu 2013 r. planowana jest wizyta prof. Trevora Johnstona w Warszawie, w związku z którą zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim specjalne seminarium.

Słowa kluczowe: