6-8 maja 2013 r. - nagrania do korpusu PJM

Serdecznie dziękujemy krakowskiemu oddziałowi Polskiego Związku Głuchych za pomoc w organizacji sesji nagraniowej do korpusu PJM, która odbyła się w dniach od 6 do 9 maja w Krakowie. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy także do naszych głuchych informatorów, którzy zgodzili się na udział w nagraniu.

Słowa kluczowe: