23-29 kwietnia 2013 r. - wizyta dr. Rutkowskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu

W dniach 23-29 kwietnia dr Paweł Rutkowski przebywał z wizytą na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja), gdzie zaprezentował trzy wystąpienia dotyczące projektu korpusu PJM. Podczas pobytu dr Rutkowski uczestniczył również w spotkaniu z prof. Ljubicą Pribanić i dr Mariną Milković z Wydziału Edukacji i Rehabilitacji (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), a 26 kwietnia wygłosił gościnny wykład w szkole dla Głuchych Slava Raškaj.

Słowa kluczowe: