28 maja 2013 r. - warsztaty korpusowe

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w organizowanych przez Pracownię Lingwistyki Migowej UW we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej warsztatach zatytułowanych „Rola korpusów w badaniach nad komunikacją migową: podejście interdyscyplinarne”. Odbędą się one w dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Warszawie. Informacje na temat tego spotkania można znaleźć na stronie internetowej FNP.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Słowa kluczowe: