10-12 czerwca 2013 r. - konferencja IJP PAN

W dniach 10-12 czerwca w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Przegorzałach odbyła się konferencja naukowa "Przyszłość językoznawstwa — językoznawstwo przyszłości" zorganizowana z okazji jubileuszu czterdziestolecia Instytutu Języka Polskiego PAN. Na konferencji został zaprezentowany referat "Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)" autorstwa dra Pawła Rutkowskiego, Joanny Filipczak, Joanny Łachety, Sylwii Łozińskiej i Piotra Mostowskiego. Przedstawiał on stosowane w korpusie PJM rozwiązania dotyczące doboru informatorów, organizacji studia nagraniowego, metod wywoływania tekstu migowego i jego anotacji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji zamieszczonych na profilu IJP PAN: 1, 2, 3.

Słowa kluczowe: