17-19 czerwca 2013 r. - warsztaty korpusowe

W dniach 17-19 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się organizowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej UW we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej warsztaty „Rola korpusów w badaniach nad komunikacją migową: podejście interdyscyplinarne”. Gościem spotkania był Trevor Johnston, profesor lingwistyki migowej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Macquariego w Sydney w Australii, wieloletni badacz australijskiego języka migowego. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane zagadnienia związane m.in. z kwestią poszukiwania informatorów do korpusów migowych, doboru materiałów elicytacyjnych, anotacji danych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach lingwistycznych. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób z całej Polski (głuchych i słyszących).

Słowa kluczowe: