7-9 lipca 2013 r. - TISLR 11 summer school

W dniach od 7 do 9 lipca 2013 r. członkowie Pracowni: Joanna Filipczak, Bernard Kinow, Anna Kuder i Joanna Łacheta wzięli udział w szkole letniej konferencji TISLR 11 (Theoretical Issues in Sign Language Research).
Celem szkoły było zaprezentowanie młodym badaczom teoretycznych i metodologicznych podstaw analizy języków migowych. Bogaty program zajęć obejmował wykłady, warszaty i panele dyskusyjne. Wsród omawianych zagadnień znalazły się m.in. metody zbierania danych migowych i ich anotacji, badania fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki języka migowego, analizy neuro- i psycholingwistyczne.
Wykładowcami byli znani badacze języków migowych, m.in. Victoria Nyst, Pamela Perniss, Adam Schembri, Trevor Johnston, Onno Crasborn, Gaurav Mathur czy Caterina Donati.

Słowa kluczowe: