Artykuł "Powstający korpus polskiego języka migowego już największy na świecie"

Serwis "Nauka w Polsce" Polskiej Agencji Prasowej (7 sierpnia 2013 r.). Artykuł autorstwa Eweliny Krajczyńskiej.

Słowa kluczowe: