23 września 2013 r. - zgłoszenia do badań "Migający mózg"

Zapraszamy wszystkich Głuchych do wzięcia udziału w prowadzonych przez PLM badaniach do projektu "Migający mózg" (program INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Szczegółowe informacje o przebiegu badania, jego celu, zgłoszeniach itp. można znaleźć na stronie projektu (w PJM).

Słowa kluczowe: