Artykuł "Ilustrowana encyklopedia świata według Głuchych"

Pismo "Uniwersytet Warszawski" (nr 5, październik 2013 r.).

Słowa kluczowe: